FAQ/OSS

─ Frequently Asked Questions / Ofte Stillede Spørgsmål ─
På denne side kan du få svar på spørgsmål som vi ofte får i supporten, klik på spørgsmålet for at komme til sektion hvor svaret er.

Hvis man ikke finder svar på sit spørgsmål her er man velkommen til at ringe til sin forhandler eller
OSP Aps 70 20 16 32, man skal dog være opmærksom på at det er en ydelse der ikke er inkluderet i serviceaftalen og man vil blive faktureret for forbrugt tid.


Generelt

Jeg har skiftet internet udbyder/har fået ny router.
Jeg har kunnet udskrive, men efter en ferie er det ikke muligt.
Kan jeg udskrive fra en bærbar computer der er tilsluttet WiFi når min printer/MFP er tilsluttet netværket via kabel.
Hvad gør jeg af de tomme toner patroner og den brugte overskuds toner boks.
Jeg vil gerne have min maskine til at bestille toner automatisk, men har ikke service på maskinen.
Lever min printer/MFP op til kravene i Person Data Forordningen (GDPR) 25. Maj 2018.
Toneren skaller/falder af min udskrift.
Klik lyd i standby tilstand på TA P-C2155w MFP/TA -P-C2655w MFP
Hvordan tømmer man en resttoner beholder på en TA XXX6ci, TA XXX7ci
Ikke muligt at ændre indstillinger på web interface af maskinen

Print
Vil ikke udskrive.
Går i fejlkode F248 under udskrift.
Maskinen udskriver en masse blanke sider, eller sider med enkelte tegn/tilfældige tegn.
Kan ikke udskrive hæfte fra Publisher eller andet program til at producere bøger/hæfter med.
Windows 10 melder at printer er offline/print tager 20 minutter eller mere før udskrift printes.

Scan
Oplysninger der skal bruges for at MFP’en kan opsættes til at scanne til E-Mail
Når jeg scanner fra dokumentføderen kommer der sorte streger på kopien.
Fejl ved afsendelse af E-mail fra maskinen.
Mail sendes fra maskine, men modtager får aldrig den scannede mail.
Har skiftet til Office365.
SMTP2GO SmtpCorp EU Servers.
Scan fejl 4804.
Scan til SMB mappe/NAS Server
Gmail SMTP Mindre sikre apps.
Kopiering
Når jeg kopier fra dokumentføderen kommer der sorte streger på kopien.

Herunder findes de uddybende artikler som der er link til øverst på denne side
_________________________________________________

Generelt
Jeg har skiftet internet udbyder
Kan ikke udskrive efter jeg har skiftet internet udbyder eller fået ny router.
Det er sansyneligvis pga. uoverensstemmelse imellem netværksopsætningen i router og printer netværket kan have fået et nyt område af IP adresser måske skiftet fra feks. 192.168.0.1 til 192.168.1.1 check netværksopsætningen.

Jeg har kunnet udskrive men efter en ferie er det ikke muligt (Netværks tilsluttet kabel eller trådløs)
Din printer/MFP er kører sansynligvis med en DHCP adresse som kan skifte hvis router, pc, printer/mfp har været slukket i længere tid (std. 72 timer) og computeren printer til en fast ip adresse, check port opsætningen i printerdriveren, udskriv evt. til printers/mfp værtsnavn(hostname) istedet.

Kan jeg udskrive fra en bærbar computer der er tilsluttet WiFi når min printer/MFP er tilsluttet netværket via kabel.
Hvis det trådløse net har forbindelse til det kablede net feks. igennem en ADSL router (YouSee, Fullrate, Telenor osv.) vil man normalt kunne.
Hvis det er et trådløs net på f.eks. større firma, skole, eller andet netværk med høj sikkerhed er der ikke altid muligt at oprette forbindelse, spørg din IT afdeling om de kan åbne for adgangen.

Hvad gør jeg af de tomme toner patroner og den brugte overskuds toner boks.
Triumph-Adlers tonerpatroner består udelukkende af plast og det resterende tonerpulver. Det  kategoriseres derfor som småt brændbart – den mest almindelige affaldstype. Småt brændbart bearbejdes i forbrændingsanlæg og omdannes dermed til energi (affald-til-energi). Se evt dette link i Affalds ABC

Jeg vil gerne have min maskine til at bestille toner automatisk, men har ikke service på maskinen.
Det er muligt at tilkøbe automatisk toner bestilling og firmware opdatering, hør mere hos din lokale TA forhandler se dette link.

Lever min printer/MFP op til kravene i Person Data Forordningen (GDPR) 25. Maj 2018
Se vores anbefalinger under menuen Data Sikkerhed, eller brug dette link 

Toneren skaller/falder af min udskrift.
Oftest er det hvis man udskriver på karton/special papir og driver og printer ikke er indstillet til f.eks. karton. Maskinen skal opvarme toner/karton i længere tid for at toneren kan hæfte sig til papiret.
I driveren på computeren skal man vælge den korrekte papirtype under “Medievalg” samt opsætte printer/MFP til samme valg i den bakke hvor karton/special papiret ilægges. Hvis medietypen ikke findes på listen kan man ændre en af de “Bruger definerede” papirtyper og bruge den.
Kender man ikke papirvægten g/m2 kan man finde det på følgende måde:
Veje 16 ark = g/m2, eller veje 4 ark og gange med 4 for at få ca. gramvægt pr m2

Klik lyd i standby tilstand TA P-C2155w MFP/P-C2655w MFP
I dvale tilstand kan maskinen udsende en kliklyd lyder som en dråbe der rammer et tomt papkrus, med et interval på ca 30 sekunder.
Løsning hvis maskinen ikke benyttes til automatisk modtagelse af fax eller fax slet ikke benyttes, kan man indstille dvale funktionen Fax i “System Menu/Counter” >  “Generelt” > “Timer indst” > “Dvaleregler” > “Fax” sættes til indstillingen “Fra” Derefter genstartes maskinen, og klik lyden ophører.

Hvordan tømmer man en resttoner beholder på en TA XXX6ci, TA XXX7ci
Hvis man har smidt den tomme sorte toner ud og ikke indsat den som resttoner beholder. Kan man bestille en ny resttonerbeholder WT-8500, alternativt kan man tømme den fyldte resttoner, men det anbefales ikke, da det nemt kan svine med resttoner hvis man ikke er meget påpasselig, man skal ikke have lyst tøj på, og ikke udføre tømningen  hvor det ikke er muligt at støvsuge hvis man spiller resttoner. Brug gerne to plastposer inden i hinnanden, så man er sikker på at der ikke er et lille hul resttoneren kan sive ud af.
Link til Youtube Video .

Ikke muligt at ændre indstillinger på web interface af maskinen
Opsætning af ny maskine via webinterface hvor maskinen starter op med en opsætnings guide i displayet, det er på en maskine som der lige er pakket ud og startes op første gang.
Hvis man ikke gennemgår guiden på displayet, men maskinen står med f.eks. valg af sprog i displayet, og man prøver at lave resten af opsætningen via websiden på maskinen.
Så får man fint websiden op og alt ser normalt ud, men hvis man prøver at slå f.eks. SMTP protokollen til, så kan man fint sætte funktionen til ON, men når man tror at man har gemt
indstillingen så springer maskinen bare tilbage til fabriksindstillingen OFF, og det er fordi guiden i displayet ikke er kørt færdig. Så husk at køre guiden i displayet til ende, inden man begynder at ændre indstillinger via maskinens webside.

_________________________________________________
Print
Vil ikke udskrive.
Check at printer/MFP er tændt?
Er der forbindelse til netværket?
Er det den korrekte printer der er valg under udskrift i programmet.
Er der toner på maskinen, check hvad der står i display på printer/mfp.
Hvis man printer via USB er USB kablet isat?
Check under “Printere og enheder” at der ikke er sat flueben i “Brug printer offline”
Hvis der står gamle udskrifter i kø på joblisten på computeren prøv at slette dem, genstart derefter PC og printer/MFP.

Går i fejlkode F248 under udskrift.
Dette er en fejl som kan opstå hvis maskinen modtager printdata som den ikke kan forstå(fortolke) det kan for eksempel være en PDF fil som ikke følger Adobes standard, eller er nyere end den standard som printeren/MFP’en kan forstå. For at afhjælpe problemet skal man slette jobbet i computerens printkø, og på maskinen under “Status/Job Cancel”. Man kan så prøve at chekke om man har den sidst nye printer driver der er tilgængelig.
Hvis det er en PDF kan man på PC’er prøve at udskrive som billede “Udskriv > Advanceret opsætning > Udskriv som billede” udskriften vil tage længere tid, men vil i de fleste tilfælde blive udskrevet.
Prøve at udskrive fra et andet PDF program, eller hvis det er en webside man udskriver fra prøve at bruge en anden browser “Chrome, FireFox, Edge, Intenet Explorer osv.”

Maskinen udskriver en masse blanke sider, eller sider med enkelte tegn/tilfældige tegn.
Det sker hvis man f.eks. udskriver med en forkert driver type (f.eks. hvis man har haft en maskine af andet fabrikat end TA men bruger samme netværks adresse på TA maskinen, og den gamle printer ikke er slettet på computer/server). Hvis printer/MFP er blevet genstartet under et job, så kan maskinen få den sidste del af jobbet når den starter op igen, men her mangler den første del af datatransmisionen, og så skriver maskinen det ud som rå printdata. For at afhjælpe problemet skal man slette jobbet i computerens printkø, og på maskinen under “Status/Job Cancel”

Kan ikke udskrive hæfte fra Publisher eller andet program til at producere bøger/hæfter med.
I TA’s KX printer driver kan man indstille følgende: Fanebladet “Layout” > “Hæfteindstillinger” vælg radio button “Opret ud fra programindstillinger” vælg hæfte/folde indstillinger som man ønsker.

Windows 10 melder at printer er offline/print tager 20 minutter eller mere før udskrift printes.
Windows 10 update 1803, kan man opleve at Windows ikke kan printe til printerens værtsnavn hvis værtsnavnet er skrevet med store bogstaver f.eks. NM3B4544. For at løse problemet kan man ændre navnet i Printeregenskaber under port indstillingen i Windows, til værtsnavn med små bogstaver f.eks. nm3b4544 (Se din printer eller MFP’s værtsnavn på maskinens statusside) En anden måde er at slå Ipv6 fra i printerens eller MFPens netværksopsætning.

_________________________________________________
Scan
Oplysninger der skal bruges for at MFP’en kan opsættes til at scanne til E-Mail
SMTP server: hostname eller ip adresse
SMTP Port nummer:
Bruges der kryptering Ja/Nej
Hvis ja til kryptering: SSL/TLS eller STARTTLS
Brugernavn til SMTP konto hvis det kræves:
Password til SMTP konto hvis det kræves:
Afsender e-mail adresse som MFP maskine bruger som afsender adresse:
Hvis afsender adresse er en “delt/shared bruger” er det vigtigt at brugeren der bruges til at logge på SMTP serveren har rettigheder til at sende på vegne af afsenderadressen. (det kunne feks. være info@firmanavn.dk)

Det er en forudsæting at DNS opsætning er korrekt hvis der bruges hostname til SMTP servernavn, at Subnetmask, Gateway adresse er korrekte samt firewall tillader SMTP trafik på anvendte SMTP port.
Hvis der scannes dokumenter med persondata/personfølsomme oplysninger skal der benyttes en tidsvarende krypterings teknologi, eller SMTP server skal være på et lokalt sikret netværk/VPN sikret tunnel til servercenter hvor SMTP server står.

Når jeg scanner fra dokumentføderen kommer der sorte streger på det indscannede dokument.
Åben toppen af maskinen (Automatiske dokument føder ADF), så man kan se glaspladen, til venstre for den store glasplade er der en smal glasstribe på 2-3cm (afhængig af model type) der sidder der snavs fast på denne smalle glas stribe, rens den og prøv at scanne igen. Man kan chekke om det er glasstriben eller noget andet i maskinen ved at tage et scan fra glaspladen, hvis den er ok skal glasstriben renses. Hvis der også er striber ved scan fra den store glasplade, ligger fejlen i maskinens optik system (kræver tekniker).

Fejl ved afsendelse af E-mail fra maskinen.
Se fejlkode liste til betydningen af 4 cifrede fejlkoder der vises på display ved afsendelse fejl.
Det er meget sjælent at E-Mail afsendelse fejl skyldes en hardware/maskinfejl, normalt er det indstillingerne som skal ændres så de er korrekte i forhold til ens mailhotel.
Det ses tit hvis man har fået ny internet udbyder.
kan det evt. være at den bruger som er indtastet på maskinens webside til godkendelse på mailserver enten har skiftet password, eller selve
Mailkontoen der bruges til afsendelse er blevet nedlagt.

Mail sendes fra maskine, men modtager får aldrig den scannede mail.
Hvis maskinen ikke melder fejl når man scanne dokument til E-mail, kan dokumentet blive fanget i spamfilter hos ens mail udbyder, eller ende i spam/uønsket post i ens e-mail program.
Det er også en mulighed at der er spæret for afsendelse til andre e-mail adresser end dem der hører til ens eget domæne (ex. xx@firmanavn.dk OK, men xx@andetfirma.dk kommer ikke frem til modtager) snak med din IT/e-mail udbyder.

Har skiftet til Office365
Hvis man bruger Microsoft Office365,
Pr. 31. Oktober 2018 ændrer Microsoft Office365 krypterings teknologi for at kunne sende data sikkert fra TLS 1.0/1.1 til TLS 1.2 denne protokol skal tilkobles på maskinens webside under Sikkerheds indstillinger > Netværkssikkerhed > TLS 1.2
Hvis din TA maskine er producertet før 2013, så er der ikke mulighed for at understøtte denne kryptering, og man bliver nød til at opsætte scan til SMB eller FTP op istedet (Scanning til mappe på PC eller Server)

SMTP2GO SmtpCorp EU Servers.
Hvis man benytter SMTP2GO/SmtpCorp kan denne server bruges, den hører hjemme på et datacenter i EU.
SMTP Server: mail-eu.smtp2go.com
Brug port: 587 samt
Kryptering: START/TLS

SMTP error 4804.
Reset netværks indstillinger til fabriksindstillinger under “Styringsindstillinger > Nulstil > Initialiser” på maskinens Webside.

Scan til SMB mappe/NAS Server.
I Maskinens adressebog oprettes der et adresse kort med følgende indstillinger:
Navn: Navn der ses i display på maskine
Under SMB sektionen
Værtsnavn: \\ efterfulgt af IP eller navn f.eks \\10.0.0.2 eller \\NAS
Port: 445 eller 139
Sti: start med \ derefter efterfulgt af delt mappenavn f.eks. \Data\Scan
Logonnavn: brugernavn der har adgang til delt mappe hvis det er en domæne bruger er det: domæne\bruger eller kun bruger f.eks. firma\scanbruger eller scanbruger
Logonkode: password til overstående bruger.
Man kan teste forbindelse ved at trykke på “Test” knappen.
Husk at gemme ved at trykke på “Send” nederst i billedet.

Gmail SMTP Mindre sikre apps.indstilling
Link til Google konto indstillinger for at tillade kopimaskiner at kunne sende via SMTP, konto må ikke benytte MFA “2-trins bekræftelse” ellers vil indstillingen være “Grayed out”.
https://myaccount.google.com/lesssecureapps
_________________________________________________
Kopiering
Når jeg kopier fra dokumentføderen kommer der sorte streger på kopien.
Åben toppen af maskinen (Automatiske dokument føder ADF), så man kan se glaspladen, til venstre for den store glasplade er der en smal glasstribe på 2-3cm (afhængig af model type) der sidder der snavs fast på denne smalle glas plade, rens den og prøv at kopiere igen. Man kan chekke om det er glasstriben eller noget andet i maskinen ved at tage en kopi fra glaspladen, hvis den er ok skal glasstriben renses. Hvis der også er striber ved kopi fra den store glasplade, ligger fejlen i maskinens optik eller udskrifts system(kræver evt. tekniker).

_________________________________________________
Nyt
1-7-2018 Afsendelse af E-Mail igennem Energimidt internet/Fibernet eniig.dk/SMTP server
Pr 1/7-2018 har eniig lukket for deres SMTP server som I evt. bruger til at scanne med fra jeres Kopimaskine/MFP, I skal finde en ny udbyder til det evt. igennem jeres egen it afdeling eller som energi midt skriver i deres indlæg som kan læses på nedenstående link.
Vi kan i mod betaling være behjælpelig med ændringen af maskinens opsætning, men skal bruge nogle oplysninger på den mailserver i ønsker at benytte se specifikationen af disse efter ennig link.
https://eniig.dk/erhverv/fiberbredbaand/fibersmtp/

Std. password for at logge ind på maskine er enten Admin/Admin eller for ældre maskiner admin00

Oplysninger der skal bruges for at MFP’en kan opsættes til at scanne til E-Mail
SMTP server: hostname eller ip adresse
SMTP Port nummer:
Bruges der kryptering Ja/Nej
Hvis ja til kryptering: SSL/TLS eller STARTTLS
Brugernavn til SMTP konto hvis det kræves:
Password til SMTP konto hvis det kræves:
Afsender e-mail adresse som MFP maskine bruger som afsender adresse:
Hvis afsender adresse er en “delt/shared bruger” er det vigtigt at brugeren der bruges til at logge på SMTP serveren har rettigheder til at sende på vegne af afsenderadressen. (det kunne feks. være info@firmanavn.dk)

Det er en forudsæting at DNS opsætning er korrekt hvis der bruges hostname til SMTP servernavn, at Subnetmask, Gateway adresse er korrekte samt firewall tillader SMTP trafik på anvendte SMTP port.
Hvis der scannes dokumenter med persondata/personfølsomme oplysninger skal der benyttes en tidsvarende krypterings teknologi, eller SMTP server skal være på et lokalt sikret netværk/VPN sikret tunnel til servercenter hvor SMTP server står.

Hop til toppen af siden